नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सूचना

जीप खरिद सम्वन्धी सूचना

Download - Share

अध्ययनरत कर्मचारीका लागि Study Grant सम्वन्धी सूचना

Download - Share

राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण पुरस्कार २०७५ का लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा मनोनयन फारम

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Download - Share

शिकार व्यवस्थापन सम्वन्धी सूचना

Download - Share

M.Sc. Research Grant notice(कार्यरत कर्मचारीका लागी)

Download - Share

वन्यजन्तु संरक्षण डायरी डिजाइन तथा प्रकाशन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (२०७५|०१|०७)

Download - Share

२०७५ साल वैशाख १ गते देखि चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरिको बिदा । - २०७४ चैत्र १९ (गृह मन्त्रालयको सूचना)

Download - Share

राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण पुरस्कार / वन्यजन्तु संरक्षण पुरस्कार २०७४ का लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा मनोनयन फारम

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७४|०५|२८)

Download - Share

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन प्रभावकारिता मुल्यांकन अध्ययनको लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना (२०७४|०५|१२)

Download - Share

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-०८)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३०, (चौथो संशोधन, २०७४ जेठ ४ गते )

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (पाँचौ संशोधन, २०७३ चैत १७ गते)

Download - Share

पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन कार्यको लागि दोश्रो पटक आशयपत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|११|१६)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को अनुसूची-१ मा परिमार्जनकालागि अध्ययनकार्यको लागि दोश्रोपटक आशयपत्र मागगरिएको सूचना (२०७३|११|१६)

Download - Share

EOI for Preparation of Master Plan of National Zoological Garden at Suryabinayak (२०७३|११|१३)

Download - Share

राष्ट्रिय आय र वातावरणीय संरक्षणमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान अध्ययन कार्यको लागि दोश्रो पटक आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|११|११)

Download - Share

Catalog Shopping विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७३|१०|१९)

थप जानकारी

Download - Share

राष्ट्रिय आय र वातावरणीय संरक्षणमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान अध्ययन कार्यको लागि आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|१०|१३)

Download - Share

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धि आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|०८|२५)

थप जानकारी

Download - Share

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन प्रभावकारिता मुल्यांकन अद्ध्यान (२०७३|०५|२८)

Download - Share

दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तुहरु (नेपालका संरक्षित वन्यजन्तुहरु) र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरुको प्रोफाइलिंग / व्यवस्थापन (२०७३|०५|२८)

Download - Share

सवारी साधन (कार) खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2073-05-18)

Download - Share