नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

Vulture Release

Download - Share

गैडा हस्तान्तरण समारोह (मिति २०७५ असार २८ गते) को अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति

Latest Download - Share

२३औँ वन्यजन्तु सप्ताह, २०७५ (१ देखि ७ वैशाख २०७५) को अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति

Download - Share

विश्व सिमसार दिवस, (World Wetland Day, 2 February 2018)

Download - Share

राष्ट्रिय बाघ गणना, २०१८ सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति (2074|09|01)

Download - Share

राष्ट्रिय बाघ गणना, २०१८ सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति (2074|08|14)

Download - Share

विश्व बाघ दिवस (Global Tiger Day, 29 July)

Download - Share

वन्यजन्तुको आखेटोपहार व्यवस्थापन (नष्ट गर्ने) समारोह

तस्बिरहरु

Download - Share

चौथो हिउँ चितुवामा रेडियो कलर जडान (२०७४|०१|२५)

Download - Share

३३ औं वार्डेन सेमिनार तथा १५ औं मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षहरुको बैठकको प्रेस विज्ञप्ति (२०७३|१२|०५)

Download - Share

पोथी हिउँ चितुवामा रेडियो कलर जडान (२०७३|०३|०३)

Download - Share

वन्यजन्तुको आखेटोपहार Bar Coding सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती (२०७३|२|१८)

Download - Share

२१औं वन्यजन्तु सप्ताह २०७३ को सन्दर्भमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती

Download - Share

३२ औं वार्डेन सेमिनार तथा १४ औं मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको बैठकको प्रेस विज्ञप्ति

Download

- Share

गैंडा संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि:एक वर्षमा शुन्य चोरी शिकार

Download - Share

राष्ट्रिय गैंडा गणना २०१५

Download - Share

दोश्रो हिउँ चितुवालाई Satellite Radio Collar

Download - Share

पन्चवर्षीय गिद्ध संरक्षण कार्ययोजनाको प्रेस विज्ञप्ती

Download - Share