नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

संरक्षण समाचार (चैत २०७३-असार २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (March -June 2017)

Download - Share

The Greater One-horned Rhinoceros Conservation Action Plan for Nepal (2017-2021)

Download - Share

शि.ना.रा.नि,म.क्षे. व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७३

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज,मध्यवर्ती  क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७३

Download - Share

Tiger Conservation Action Plan for Nepal ( 2016-2020)

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७४

Download - Share

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९, (दोश्रो संशोधन, २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (November 2016-February 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (मंसिर-फाल्गुन, २०७३)

डाउनलोड

- Share

२२ औं वन्यजन्तु सप्ताह (वैशाख १-७), २०७४, बुलेटिन

Download - Share

विसौं विश्व सिमसार दिवस,२०७३ माघ २० गते

Download - Share

संरक्षण समाचार (श्रावण-कार्तिक, २०७३)

डाउनलोड

- Share

Wildlife Nepal. ( July-October, 2016 )

Download

- Share

Snow Leopard Conservation Action Plan for Nepal (2017-2021)

डाउनलोड

- Share

Bengal Florican Conservation Action Plan (2016-2020)

डाउनलोड

- Share

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसेमैदान म्यापिङ

डाउनलोड

- Share

ऐन, नियम, नीति, कार्यनीति, कार्यप्रक्रिया र निर्देशिकाहरुको संगालो, २०७३ कार्तिक

डाउनलोड

- Share

वन्यजन्तु उद्धार एवं उद्धार केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयारी कार्यविधि, २०७३

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन

Download - Share

ऐन, नियम, नीति, कार्यनीति, कार्यप्रक्रिया र निर्देशिकाहरुको संगालो २०७३

Download - Share

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका चराहरु

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७३

Download - Share

A Walk to Zero Poaching for Rhinos in Nepal

Download - Share