नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

Wildlife Nepal_july 2019

Download - Share

संरक्षण समाचार २०७५ चैत्र-२०७६ आषाढ

Download - Share

कंचनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र आसपासका गुराँसहरु

Download - Share

Management Plan of Shivapuri Nagarjun NP &BZ

Download - Share

Wildlife Nepal_MAY 2019

Download - Share

Pheasant Conservation Action Plan 2019

Download - Share

संरक्षण समाचार

Download - Share

Biodiversity Profile of Api Nampa Conservation Area

Download - Share

Birds of Bardia National Park

Download - Share

Birds of Langtang National Park Checklist

Download - Share

Status of Tigers and Prey in Nepal 2018

Download - Share

Shivapuri Brochure

Download - Share

Sagarmatha Brouchre

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७५

Download - Share

Chitwan Brochure_2019

Download - Share

Lamtang_Brochure_2019

Download - Share

Poster_ Ramsar site 2

Download - Share

Poster_ Sarus Crane

Download - Share

Poster-2019

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रको ऐन, नियम संगालो

Download - Share

World Wetland Day, 2019

Download - Share

BANKE NATIONAL PARK _MANAGEMENT PLAN

Download - Share

संरक्षण समाचार- मंसिर २०७५

Download - Share

PARSA NATIONAL PARK AND ITS BUFFER ZONE MANAGEMENT PLAN

Download - Share