Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

महानिर्देशक डा. दीपककुमार खराललाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा स्वागत | विभागको ४१ औं स्थापना दिवस सम्पन्न | आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

News

Not Available Date:Sept. 17, 2020, 2:01 p.m.
Location:
Babarmahal, Kathmandu

Welcome program of Director General Dr. Pem Narayan Kandel

Welcome program to Director General Dr. Pem Narayan Kandel