नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

३७ औं वार्डेन सेमिनार तथा १९ औं म.क्षे.व्य.समितिका अध्यक्षहरुको भेला संचालन | शे-फोक्सुण्डो रा.नि.मा हिउँ चितुवामा जि.पि.एस. कलर जडान

समाचार

Not Available
मिति:
असार ८, २०७८
स्थान
बबरमहल, काठमाडौं

महानिर्देशक श्री गोपाल प्रकाश भट्टराईको बिदाई

महानिर्देशक श्री गोपाल प्रकाश भट्टराईज्यूको विदाई  ।