नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | महानिर्देशक श्री गोपाल प्रकाश भट्टराईको बिदाई | संरक्षित क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि लैंगिक सचेतना गोष्ठी सम्पन्न

समाचार

Not Available
मिति:
बैशाख १६, २०७७
स्थान
बबरमहल, काठमाडौं

महानिर्देशक श्री गोपाल प्रकाश भट्टराईको बिदाई

महानिर्देशक श्री गोपाल प्रकाश भट्टराईज्यूको विदाई  ।