नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

महानिर्देशक डा. पेम नारायण कंडेलज्यूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा स्वागत | उपमहानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलको विदाई | आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

आयोजना

Not Available

सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२९०३१०२)

यो कार्यक्रम नेपालका संरक्षित क्षेत्रममा पर्ने  रामसार साईट / चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज , पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज , शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रमा संचालनमा रहेको छ । 

 

आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक बजेट 

चालु बजेट -               ५०,००,०००।-

पूँजीगत बजेट-          २,००,००,०००।-

कुल बजेट :            २,५०,००,०००।-