नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

महानिर्देशक डा. पेम नारायण कंडेलज्यूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा स्वागत | उपमहानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलको विदाई | आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

आयोजना

Not Available

प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम (३२९०११०४)

यो कार्यक्रम पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा संचालनमा रहेको छ । यो आयोजना आ.ब. २०७६्/७७ बाट शुरु भएको हो । 

आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक बजेट 

चालु बजेट:         ४७,५०,०००।-

पूँजीगत बजेट    १,८०,००,०००।-

कुल बजेट        २,२७,५०,०००।- 

यस आयोजनाबाट संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटक प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने खालका क्रियाकलापहरु गरिनेछन। जस अन्तर्गत बिद्युतीय  पर्यटक सूचना केन्द्र निर्माण,  हात्तीको बाथटप निर्माण, पर्यटक अवलोकन मचान निर्माण लगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होम स्टे सहयोग र जनचेतनाका क्रियाकलापहरु रहेका छन ।