नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कार्यक्रम / समाचार

उपलब्ध छैन

प्रगती समिक्षा बैठक सम्पन्न (२०७३।०४।१८ )

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र अन्तर्गतका संरक्षित क्षेत्रहरुको आ.व. ०७२।०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षा बैठक मिति २०७३।०४।१६ देखि मिति २०७३।०४।१८ गतेसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा ववरमहल, काठमाडौ संचालन भई सम्पन्न भयो ।
प्रगती समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य ज्यूले यो बैठकले संरक्षित क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न के कस्ता चुनौती रहेका छन, तिनीहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बैठकले निश्कर्ष निकाली भविष्यमा के कस्ता जनमुखी कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्रमा लगि स्थानिय जनताहरुलाई संरक्षण कार्यमा उत्प्ररित गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कार्यक्रमा जोड दिनु पर्ने धारण राख्नु भयो ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सबै महाशाखा, शाखाहरु र सबै संरक्षित क्षेत्रका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो कार्यालयको प्रगतीको प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।