नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कार्यक्रम / समाचार

पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल विस्तार

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११३.६२ वर्ग कि.मी., मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आरक्षमा समावेश गरिने १२.८७ वर्ग कि.मी., आरक्ष भित्रको वस्ती स्थानान्तरण भै कायम…

Read More »
Not Available