नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

नेपालका चराहरु (२०१६)

An official checklist.

Download - Share

सुराकी खर्च परिचालन कार्यविधि २०७२

Download - Share

साईटिस अनुसूचीमा सूचीकृत नेपालका वन्यजन्तु र वनस्पति

Download - Share

जानकारी पुस्तिका

नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको जानकारी

Download - Share

२० औं वन्यजन्तु सप्ताह २०७२

 नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासहरु, २० औँ वन्यजन्तु सप्ताह २०७२ को अवसरमा प्रकाशित

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७२

Download - Share

अनुसन्धानको अनुमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाँचा

Download - Share

नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि पन्चवर्षीय गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना

Vulture Conservation Action Plan for Nepal (2015-2019)

Download - Share

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (पहिलो संशोधन २०७२)

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रहरुको नक्सा

Download - Share