नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७४

Download - Share

२२ औं वन्यजन्तु सप्ताह (वैशाख १-७), २०७४, बुलेटिन

Download - Share

विसौं विश्व सिमसार दिवस,२०७३ माघ २० गते

Download - Share

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसेमैदान म्यापिङ

डाउनलोड

- Share

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका चराहरु

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७३

Download - Share

A Walk to Zero Poaching for Rhinos in Nepal

Download - Share

नेपालका चराहरु (२०१६)

An official checklist.

Download - Share

साईटिस अनुसूचीमा सूचीकृत नेपालका वन्यजन्तु र वनस्पति

Download - Share

पाटेबाघको आखेटोपहार पहिचान - फिल्ड देखि प्रयोगशाला सम्म

Download - Share

जानकारी पुस्तिका

नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको जानकारी

Download - Share

२० औं वन्यजन्तु सप्ताह २०७२

 नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासहरु, २० औँ वन्यजन्तु सप्ताह २०७२ को अवसरमा प्रकाशित

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७२

Download - Share

अनुसन्धानको अनुमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाँचा

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रहरुको नक्सा

Download - Share