नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

Wildlife Nepal (March 2018- June 2018)

Latest Download - Share

सिमसार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

Latest Download - Share

संरक्षण समाचार (चैत २०७४-असार २०७५)

Latest Download - Share

Wildlife Nepal (November 2017-February 2018)

Download - Share

Wildlife Posters I, 2074-75

Download - Share

Wildlife Posters II, 2074-75

Download - Share

नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको जानकारी पुस्तिका, २०७५

Latest Download - Share

SAGARMATHA NATIONAL PARK AND ITS BUFFERZONE, MANAGEMENT PLAN ( 2016-2020)

Download - Share

२३औँ वन्यजन्तु सप्ताह, २०७५ (बुलेटिन)

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७४

Download - Share

संरक्षण समाचार (मंसिर - फाल्गुन, २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (July-October 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (श्रावन २०७४- कार्तिक २०७४)

Download - Share

Tiger and Prey Base Monitoring Protocol 2017, Nepal

Download - Share

संरक्षण समाचार (चैत २०७३-असार २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (March -June 2017)

Download - Share

Wildlife Nepal (November 2016-February 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (मंसिर-फाल्गुन, २०७३)

डाउनलोड

- Share

संरक्षण समाचार (श्रावण-कार्तिक, २०७३)

डाउनलोड

- Share

Wildlife Nepal. ( July-October, 2016 )

Download

- Share

Snow Leopard and Ecosystem Management Plan (2017-2026)

Download - Share

Gharial Conservation Action Plan for Nepal(2018-2022)

Latest Download - Share

Pangolin conservation Action Plan for Nepal ( 2018-2022)

Latest Download - Share

The Greater One-horned Rhinoceros Conservation Action Plan for Nepal (2017-2021)

Download - Share