नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

संरक्षण समाचार (मंसिर - फाल्गुन, २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (July-October 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (श्रावन २०७४- कार्तिक २०७४)

Download - Share

Tiger and Prey Base Monitoring Protocol 2017, Nepal

Download - Share

संरक्षण समाचार (चैत २०७३-असार २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (March -June 2017)

Download - Share

Wildlife Nepal (November 2016-February 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (मंसिर-फाल्गुन, २०७३)

डाउनलोड

- Share

संरक्षण समाचार (श्रावण-कार्तिक, २०७३)

डाउनलोड

- Share

Wildlife Nepal. ( July-October, 2016 )

Download

- Share

Snow Leopard and Ecosystem Management Plan (2017-2026)

Download - Share

Gharial Conservation Action Plan for Nepal(2018-2022)

Latest Download - Share

Pangolin conservation Action Plan for Nepal ( 2018-2022)

Latest Download - Share

The Greater One-horned Rhinoceros Conservation Action Plan for Nepal (2017-2021)

Download - Share

Tiger Conservation Action Plan for Nepal ( 2016-2020)

Download - Share

Snow Leopard Conservation Action Plan for Nepal (2017-2021)

डाउनलोड

- Share

Bengal Florican Conservation Action Plan (2016-2020)

डाउनलोड

- Share

नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि पन्चवर्षीय गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना

Vulture Conservation Action Plan for Nepal (2015-2019)

Download - Share

The Elephant Conservation Action Plan For Nepal (2009-2018)

Download - Share

शि.ना.रा.नि,म.क्षे. व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७३

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज,मध्यवर्ती  क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७३

Download - Share

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९, (दोश्रो संशोधन, २०७४)

Download - Share

Brochure Api Nampa Conservation Area

Download - Share

वन्यजन्तु उद्धार एवं उद्धार केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयारी कार्यविधि, २०७३

Download - Share