नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

Birds of Nepal An Official Checklist 2018

Download - Share

NPWC Revenue rate new

Download - Share

Red Panda Action Plan 2018

Download - Share

साइटिस अनुसूचिमा सुचिकृत नेपालमा पाइने वन्यजन्तु र वनस्पतिहरु (२०७५)

Download - Share

Maps_ PAs in Province

Download - Share

Map_PAs of Nepal

Download - Share

KOSHI TAPPU WILDLIFE RESERVE AND ITS BUFFER ZONE MANAGEMENT PLAN 2074/75-2078/79

Download - Share

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना (२०७४/७५- २०७८/७९) अंग्रेजीमा

Latest Download - Share

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना (२०७४/७५- २०७८/७९) नेपालीमा

Latest Download - Share

Wildlife Nepal (March 2018- June 2018)

Latest Download - Share

सिमसार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

Latest Download - Share

संरक्षण समाचार (चैत २०७४-असार २०७५)

Latest Download - Share

Wildlife Posters I, 2074-75

Download - Share

Wildlife Posters II, 2074-75

Download - Share

नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको जानकारी पुस्तिका, २०७५

Latest Download - Share

SAGARMATHA NATIONAL PARK AND ITS BUFFERZONE, MANAGEMENT PLAN ( 2016-2020)

Download - Share

२३औँ वन्यजन्तु सप्ताह, २०७५ (बुलेटिन)

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७४

Download - Share

संरक्षण समाचार (मंसिर - फाल्गुन, २०७४)

Download - Share

Wildlife Nepal (July-October 2017)

Download - Share

संरक्षण समाचार (श्रावन २०७४- कार्तिक २०७४)

Download - Share

Tiger and Prey Base Monitoring Protocol 2017, Nepal

Download - Share

Wildlife Nepal (March -June 2017)

Download - Share