नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

संरक्षित जीवहरु

उपलब्ध छैन

अजिङ्गर (एसिएटिक रक पाईथन)

 Back