Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलज्यूलाई स्वागत । | फेरी भेटौंला कार्यक्रम | आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

News

Not Available Date:Sept. 7, 2021, 2:26 p.m.
Location:
Babarmahal, Kathmandu.

२०७८ को निजामती सेवा दिवस सम्पन्न ।

भाद्र २२ गते, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सहभागी भई २०७८ सालको निजामती सेवा दिवस विभागको परिसर क्षेत्र तथा फूलवारी सरसफाई गरी मनाईएको छ ।