नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

२९ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८१ | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८१/८२ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न । | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत

महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरु

इकोलोजी शाखा

योजना शाखा

व्यवस्थापन शाखा

संरक्षण शिक्षा शाखा

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण शाखा

कर्मचारी प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

सूचना प्रविधि शाखा

अन्य कर्मचारीहरु