नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

विश्‍व सिमसार दिवस- २०२४ उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न | विभागको स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न | संरक्षित क्षेत्रहरुको आ .ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरु

इकोलोजी शाखा

योजना शाखा

व्यवस्थापन शाखा

संरक्षण शिक्षा शाखा

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण शाखा

कर्मचारी प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

सूचना प्रविधि शाखा

अन्य कर्मचारीहरु