नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

२९ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८१ | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८१/८२ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न । | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत

ऐन नियम

निर्देशिका

 • संरक्षण क्षेत्र (उद्योग स्थापना र संचालन) मापदण्ड, २०८०

  डाउनलोड
 • मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग स्थापना र संचालन) मापदण्ड, २०८०

  डाउनलोड
 • पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

  डाउनलोड
 • व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन् तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

  डाउनलोड
 • नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०८०

  डाउनलोड
 • राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धि कसुरको सजाय निर्धारण सम्बन्धि सामान्य मार्गदर्शन

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तुबाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका- २०८०

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश,२०८०

  डाउनलोड
 • Wildlife- friendly Infrastructure Construction Directives, 2022

  डाउनलोड