नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

संरक्षित क्षेत्रहरुको आ .ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | Global Tiger Day- 29 July 2023 | राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा नवनियुक्त महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानालाई स्वागत ।

ऐन नियम

निर्देशिका

 • व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन् तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

  डाउनलोड
 • नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०८०

  डाउनलोड
 • राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धि कसुरको सजाय निर्धारण सम्बन्धि सामान्य मार्गदर्शन

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तुबाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका- २०८०

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश,२०८०

  डाउनलोड
 • Wildlife- friendly Infrastructure Construction Directives, 2022

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,२०७८

  डाउनलोड
 • वन, वन्यजन्तु र वातावरण सम्वन्धी मुद्दाका नजिरहरुको संगालो-२०७८

  डाउनलोड
 • सुराकी खर्च परिचालन कार्यविधी- २०७२

  डाउनलोड