Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र अमेरिकी पिसकोर/नेपाल वीच वैठक सम्पन्न । | नवनियुक्त महानिर्देशक डा. महेश्‍वर ढकालज्यूलाई राष्ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत । | महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कंडेलसंग फेरी भेटौला कार्यक्रम

Policies & Acts

Guidelines and Directives

 • वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,२०७८

  Download
 • वन, वन्यजन्तु र वातावरण सम्वन्धी मुद्दाका नजिरहरुको संगालो-२०७८

  Download
 • Wildlife damage relief guideline 2069 (third amend 2075)

  Download
 • Suraki Kharcha Parichalan Karyabidhi 2072

  Download
 • Guidelines, Rules, Acts, Policy, Regulation Collection 2073

  Download