Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

Policies & Acts

Guidelines and Directives

 • वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,२०७८

  Download
 • वन, वन्यजन्तु र वातावरण सम्वन्धी मुद्दाका नजिरहरुको संगालो-२०७८

  Download
 • Wildlife damage relief guideline 2069 (third amend 2075)

  Download
 • Suraki Kharcha Parichalan Karyabidhi 2072

  Download