Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

२९ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८१ | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८१/८२ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न । | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत

Policies & Acts

Regulations

 • हिमाली राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३६

  Download
 • हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियम, २०२२

  Download
 • संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्‍ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली,२०७६

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

  Download
 • शिवपुरी-नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७६

  Download
 • वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४

  Download
 • राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०

  Download
 • मध्‍यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

  Download
 • बाँके राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७१

  Download