Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

Policies & Acts

Regulations

 • हिमाली राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३६

  Download
 • हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियम, २०२२

  Download
 • संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्‍ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली,२०७६

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

  Download
 • शिवपुरी-नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७६

  Download
 • वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४

  Download
 • राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०

  Download
 • मध्‍यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

  Download
 • बाँके राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७१

  Download