Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

संरक्षित क्षेत्रहरुको आ.ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | Global Tiger Day- 29 July 2023 | राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा नवनियुक्त महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानालाई स्वागत ।

Policies & Acts

Regulations

 • हिमाली राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३६

  Download
 • हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियम, २०२२

  Download
 • संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्‍ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली,२०७६

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

  Download
 • संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

  Download
 • शिवपुरी-नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७६

  Download
 • वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४

  Download
 • राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०

  Download
 • मध्‍यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

  Download
 • बाँके राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७१

  Download