नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

विभागको स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न | संरक्षित क्षेत्रहरुको आ .ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | Global Tiger Day- 29 July 2023

ऐन नियम

नियमावली

 • हिमाली राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३६

  डाउनलोड
 • हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियम, २०२२

  डाउनलोड
 • संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्‍ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली,२०७६

  डाउनलोड
 • संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

  डाउनलोड
 • संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

  डाउनलोड
 • शिवपुरी-नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७६

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४

  डाउनलोड
 • राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०

  डाउनलोड
 • मध्‍यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

  डाउनलोड
 • बाँके राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७१

  डाउनलोड