नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

विश्‍व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा वन परिसर सरसफाई | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत | वन्यजन्तु सप्‍ताहको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभ-कामना सन्देश

ऐन नियम

नियमावली

 • हिमाली राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३६

  डाउनलोड
 • हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियम, २०२२

  डाउनलोड
 • संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्‍ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली,२०७६

  डाउनलोड
 • संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

  डाउनलोड
 • संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

  डाउनलोड
 • शिवपुरी-नागार्जुन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७६

  डाउनलोड
 • वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४

  डाउनलोड
 • राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०

  डाउनलोड
 • मध्‍यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

  डाउनलोड
 • बाँके राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०७१

  डाउनलोड