Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

विभागको स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न | संरक्षित क्षेत्रहरुको आ.ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | Global Tiger Day- 29 July 2023

Policies & Acts

Regulations

 • बर्दिया राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०५३

  Download
 • चितवन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०३०

  Download
 • खप्‍तड राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०४४

  Download
 • कञ्‍चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४

  Download
 • राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली - २०७६ (राजपत्र , मंसिर २३, २०७६)

  Download
 • नियमावलीको अनुसूची हेरफेर राजपत्र ( नयाँ राजश्व दररेट)- २०७५ असोज २९

  Download