Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

२९ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८१ | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८१/८२ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न । | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत

# Proactive Disclosure
1

Proactive Disclosure2080_Shrawan_Ashoj

2

Proactive_Disclosure2080_Ashad

3

Proactive_Disclosure_2079_paush_-2080_jestha

4

Proactive Disclosure 2079 Shrawan -2079 Paush

5

Proactive Dosclosure Suchana 078 Shrwan- 078 Chaitra

6

Proactive Disclosure Suchna 2077 Baishak- Ashad

7

Proactive Disclosure Suchna 2076 magh- 2076 Chaitra

8

Proactive Disclosure Suchana 2076 Kartik - Poush

9

Proactive Disclosure 2076 Shraban to 2076 Asoj

10

Proactive Disclosure 2076 Baishakh to 2076 Ashadh

11

Proactive Disclosure 2075 Magh to 2075 Chaitra

12

Proactive Disclosure 2075 Kartik to 2075 Poush