Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

# Map of Protected Areas
1

Map of all Protected Areas

2

Dhorpatan Hunting Reserve

3

Koshi Tappu Wildlife Reserve

4

Manaslu Conservation Area

5

Kanchenjunga Conservation Area

6

Gaurishankar Conservation Area

7

Krishnasaar Conservation area

8

Api Nampa Conservation Area

9

Annapurna Conservation Area

10

Shukla Phanta National Park

11

Shivapuri Nagarjun National Park

12

Shey-Phoksundo National Park

13

Sagarmatha National Park

14

Rara National Park

15

Parsa National Park

16

Makalu Barun National Park

17

Langtang National Park

18

Khaptad National Park

19

Chitwan National Park

20

Banke National Park

21

Bardiya National Park