नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

संरक्षित क्षेत्रहरुको आ .ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न | Global Tiger Day- 29 July 2023 | राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा नवनियुक्त महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानालाई स्वागत ।

समाचार

Not Available
मिति:
माघ १४, २०७६
स्थान
None

कृष्णसार स्थानान्तरण

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, खैरापुर बर्दियामा रहेका कृष्णसारहरु मध्ये  १५ वटा(५ भाले, १० पोथी) कृष्णसारहरु शुल्कफाँटा  वन्यजन्तु आरक्षको हिरापुर फाँटमा स्थानान्तरण गर्न नेपाल सरकार (सचिव स्तर) बाट स्वीकृति भएकोमा हाल (२०७२-०३-२५) सम्म १२ वटा(४ भाले, ८ पोथी) स्थानान्तरण भई सकेका छन् |