नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

२९ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८१ | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८१/८२ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न । | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत

आयोजना

Not Available
सुरु हुने मिति:
असोज २५, २०७८

सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२९०३१०२)

 

आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट 

यस आ.ब. मा यस बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत आयोजना नरहेको तर यस आयोजना अन्तर्गतका केही क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनामा समावेश रहेको ।