नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

विश्‍व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा वन परिसर सरसफाई | माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोलाई राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज विभागमा स्वागत | वन्यजन्तु सप्‍ताहको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभ-कामना सन्देश

आयोजना

Not Available
सुरु हुने मिति:
असोज २५, २०७८

सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२९०३१०२)

 

आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट 

यस आ.ब. मा यस बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत आयोजना नरहेको तर यस आयोजना अन्तर्गतका केही क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनामा समावेश रहेको ।