नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

विभागको ४२ औं स्थापना दिवसको औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न | विभागको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा शुभ-कामना सन्देश | संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र उद्घाटन

आयोजना

Not Available
सुरु हुने मिति:
असोज २५, २०७८

सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२९०३१०२)

 

आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट 

यस आ.ब. मा यस बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत आयोजना नरहेको तर यस आयोजना अन्तर्गतका केही क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनामा समावेश रहेको ।