Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलज्यूलाई स्वागत । | फेरी भेटौंला कार्यक्रम | आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

News

Not Available Date:Sept. 6, 2021, 3:48 p.m.
Location:
Babarmahal, Kathmandu.

२०७८ को तीज कार्यक्रम सम्पन्न ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले  विभागमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुका लागि २०७८ सालको तीजको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।