Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

Projects

Not Available
Location:
Nepal

National Parks and Reserve Program (32903101)

This program has been lunching  in 12 National Parks, 1 Wildlife Reserve , 1 Hunting Reserve and 6  Conservation Area Management.

Budget of F/Y 2078/79

Recrrunt  -               87,50,00,000/-

Capital-                   74,32,00,000/-

Total:                   1,61,82,00,000./-