Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

Projects

Not Available

Department of National Parks and Wildlife Conservation (32903011)

This program has been lunching in Department of National Parks and Wildlife Consdrvation, Zoological Garden and Bufferzone of Protected Areas.

Budget of F/Y 2078.79

Recrrunt Budget -            28,83,00,000/-

Capital Budget -              10,91,00,000/-

Total Budget:                 39,74,00,000/-