नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

वन्यजन्तु सप्‍ताहको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभ-कामना सन्देश | CBAPU DAY Program | संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुको आ.ब. २०८०/८१ को योजना तर्जूमा गोष्ठी सम्पन्न ।

समाचार

उच्चस्तरिय समन्वय बैठक सम्पन्न

Not Available

संरक्षित क्षेत्र अंकित टिकटहरु जारी

Not Available

कृष्णसार स्थानान्तरण

Not Available

पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल विस्तार

Not Available